əhəmiyyətli

əhəmiyyətli
sif. Əhəmiyyəti olan; mühüm. Əhəmiyyətli məsələlərdən biri. Əhəmiyyətli iş. Əhəmiyyətli hadisə. Əhəmiyyətli qərarlar. – Bakıda başlanan işlər bütün xalqın gələcək taleyi üçün çox əhəmiyyətli idi. M. İ.. Məktəbin divar qəzeti özünə görə nə qədər vacib və əhəmiyyətli olsa da, o, əlyazması halında, özü də tək bircə nüsxə çıxarılıb divardan asılır. S. R.. <Mahmudun> bu dedikləri . . əhəmiyyətli z. və etibarlı sayılırdı. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • həmiyyətli — sif. Həmiyyət sahibi olan; qeyrətli, namuslu, təəssübkeş. Bu kəndin adamları istəyiblər, . . özlərini Astaranın qeyrətli və həmiyyətli adamlarına oxşatsınlar. Mol. Nəsr …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhəmiyyətlilik — is. Mühümlük, əhəmiyyətli olma, əhəmiyyət. Mövzunun əhəmiyyətliliyinə söz yoxdur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həmiyyətmənd — ə. və f. həmiyyətli, qeyrətli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məsuliyyətli — sif. Məsuliyyəti olan; məsul. Məsuliyyətli tapşırıq. // məc. Çox mühüm, çox əhəmiyyətli. Tikintidə ekskavatorçulara çox çətin və məsuliyyətli bir iş tapşırılmışdı. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birqiymətli — sif. 1. Qiymətləri eyni olan. Birqiymətli mallar. 2. Eyni dərəcədə bəyənilən, eyni dərəcədə əhəmiyyətli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • böyük — sif. 1. Kəmiyyətcə, ölçücə yekə, iri (kiçik ziddi). Böyük daş. Böyük şəhər. Böyük ev. – Ağarza yoldan kənara çəkilib, böyük və soyuq bir daş üstündə oturdu. M. C.. <Göyərçin:> İsmayılzadə deyir ki, bu il böyük bir saray tikəcəyik. . . Z.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rükn — is. <ər.> 1. Bir şeyin ən sağlam və möhkəm tərəfi; təməl, dirək, istinadgah. // Məc. mənada. Ənənə cəmiyyətin rüknüdür. Ç.. 2. məch. Bir cəmiyyətin əhəmiyyətli, ən qüvvətli və etibarlı şəxsiyyətlərindən hər biri. <Mədinə Vaqifə:> Şair …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhəmm — ə. ən əhəmiyyətli, ən mühüm; daha əhəmiyyətli, daha mühüm …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məsul — sif. <ər.> 1. Üzərinə məsuliyyət qoyulan, cavabdeh olan; cavabdeh, cavabdəhəndə, sorğulu. Mirzağa <Cəmiləni> istirahət evinin bir xidmətçisi və ya məsul bir işçisi zənn etdi. S. H.. Qəza komitəsinin məsul katibi Nəimovla Cəmil ilk… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyərli — sif. 1. Qiymətli, bahalı; keyfiyyətli. Dəyərli parça. Dəyərli şey. 2. məc. Qiymətli, ləyaqətli, əhəmiyyətli, çox yararlı, çox lazımlı. Dəyərli işçi. Dəyərli adam. Dəyərli dost. Dəyərli məsləhət. Onun dəyərli xidməti olmuşdur. – O, hər kəsdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”